Annons

Annons

FAR

Hans Peter Larsson rekryteras till branschorganisationen FAR för att lyfta medlemsgruppen skatterådgivare och opinionsbilda på skatteområdet.

I många av de uppmärksammade fall där Finansinspektionen ingripit mot ett företag har revisorn varit tyst. FI:s generaldirektör Erik Thedéen menar att revisorer inte fyller sin visselblåsarfunktion. 

Alla förväntade sig en revisor från Big 4. Möjligen att det skulle bli den första kvinnan på posten. Men det blev en person utifrån, som inte ens är revisor. Så här gick det till när branschorganisationen FAR utsåg ny generalsekreterare.

Informationsplikten är en administrativ börda som inte vägs upp av nyttan, menar Magnus Larsson, skatterådgivare på Deloitte. Men Skatteverkets Tomas Algotsson ser positivt på gårdagens beslut.

Branschorganisationen FAR har utsett sin nästa generalsekreterare, som efterträder Dan Brännström till sommaren. Valet föll på en kvinna med bakgrund i statsförvaltningen.

FAR:s generalsekreterare, Dan Brännström, pekar på två trender inom revisonsbranschen: hållbarhet och digitalisering. "Den unga generationen vill göra skillnad på riktigt, och därför måste branschen genom sina tjänster medverka till ett hållbart samhälle" säger han till Realtid.  

Dan Brännström, generalsekreterare i FAR, anser att det behövs en analys av förloppet i HQ. Detta uppger han i en debattartikel och stämmer därmed in i Aktiespararnas krav.

Många nya förändringar i revisionsbranschen är att vänta i takt med att branschen ställer om för att dra nytta av digitaliseringen. Här ger Dan Brännström, generalsekreteraren för FAR, sin syn på hur digitaliseringen kommer att påverka revisorsrollen. 

Anmälningar till FAR:s disciplinnämnd grundar sig ofta på missuppfattningar om vad konsulten har åtagit sig att göra. Därför är det viktigt att upprätta ett uppdragsavtal. Det skriver branschorganisationen FAR.

Sidor