Annons

Annons

Marginalen Bank

Marginalen Bank har utsett Adnan Hadziosmanovic till ny finanschef. Den nya tjänsten inkluderar även ansvar för bankens investerarrelationer.

Styrelsen i Marginalen Bank har beslutat att vd Per Andersson ska lämna sin tjänst med omedelbar verkan.

Nischbankens resultat efter skatt steg med 58 procent under tredje kvartalet. Resultatökningen beror bland annat på ett ökat räntenetto, genomförda kostnadsbesparingar och lägre kreditförluster.

Adnan Hadziosmanovic har utsetts till ny CFO i Legres AB, moderbolaget för Sergelbolagen i Norden.

Sidor