Annons

Annons

Revisor

Revisorskåren blir allt äldre till sin sammansättning. Många unga lämnar bara några år efter den krävande auktorisationen. 1960-talisterna tycks vara den sista stabila generationen.

Revisorsinspektionen har tagit fram förslag till nya regler om utbildning och prov. Bland annat föreslås att den sökande inte längre ska behöva ha företagsekonomi som huvudområde för utbildningen.

Tillsammans ska de sälja nyutvecklad molnbaserad it-plattformar. "Äldre it-arkitektur klarar inte kraven på ökad hastighet, kvalitet och höga datavolymer", menar Jerry Iacouzzi som är ansvarig för KPMG:s Digitala Enablement Network i USA.

Många revisorer upplever att deras yrkesroll är i fara. De bedömer att den granskande revisionen får stå tillbaks för checklistor och mallar. Realtid har frågat företrädare för några av Sveriges ledande revisionsfirmor om de håller med om den bilden och hur man hanterar frågan internt.

"Studenterna pratar inte så mycket om att de vill bli revisor eller att de vill arbeta med redovisning och granskning längre. Istället pratar de om vilken revisionsfirma som de vill arbeta på". Det säger Pernilla Broberg, universitetslektor vid Högskolan Kristianstad och Linköpings universitet, till Realtid. 

Sidor