Annons

Annons

Revisorsinspektionen

Mindre revisionsbyråer har svårt att konkurrera om revisionsuppdragen i företag av allmänt intresse, dit börsbolag och finansiella företag hör. Det varnar Revisorsinspektion för i sin årsredovisning 2017.

“Vilka frågor ska framtidens revision svara på?” Den frågan är central när Revisorsinspektionen tillsammans med riksdagens finansutskott och Riksrevisionen nu bjuder in till det tredje seminariet i serien Den framtida revisionen.

Återkommande brister i kvalitetsarbetet ligger bakom att Mazars får en varning av Revisorsinspektionen (RI).

Kammarrätten ger KPMG-delägaren Per Gustafsson rätt och menar att hans uppdrag i valberedningen för Länsförsäkringar Stockholm inte rubbar förtroendet för hans opartiskhet och självständighet.

Resultat för revisorsexamen hösten 2017 är nu klart klart. Totalt fick 67 procent, 116 tentander, godkänt på provet jämfört med 66 procent förra året.

Under året har flera betydande förändringar gjorts inom Revisorsinspektionen. Bland annat har en ny strategisk inriktning antagits. "Myndigheten har tidigare haft ett tydligt fokus på tillsyn och disciplinärenden, men genom den nya strategin ska vi också jobba förebyggande" säger Per Johansson, myndighetschef för Revisorsinspektionen, till Realtid. 

Revisorsinspektionen har tagit fram förslag till nya regler om utbildning och prov. Bland annat föreslås att den sökande inte längre ska behöva ha företagsekonomi som huvudområde för utbildningen.

Tillsynsnämnden för revisorer meddelade varning i tre ärenden, upphävande med omedelbar verkan i ett ärende och en erinran vid sitt senaste sammanträde.

Chefsjuristen Adam Diamant lämnar RI i slutet av september för att bli chefsjurist på Kemikalieinspektionen. "Det var helt enkelt dags för något nytt", säger han. 

Forskaren Peter Öhman utses av regeringen som ersättare för en av de nio ledamöterna i Revisorsinspektionens tillsynsnämnd för de kommande tre åren.

Sidor