Annons

Annons

SEB

Belgiska storbanken väljer ekonomiappen Tinks teknik för att utveckla sina mobilappar. "Ett bevis på att bankmarknaden börjar bli helt kundcentrerad", säger Daniel Kjellén, vd och medgrundare av Tink.

Februaribörsen blev turbulent med börshack, ökad volatilitet och rapportperiod. Spararna reagerade genom att rekordhandla. Det konstaterar Avanzas sparekonom Johanna Kull.

Jan Erik Back, ekonomi- och finansdirektör sedan 2008, har bestämt sig för att lämna SEB. Bankens ledning ändras och två nyutnämnda medlemmar har tagit plats.

“I takt med den starka tillväxten av nya internationella regelverk i bank- och finansbranschen och lagstiftningskrav från bland annat EU så ökar behovet av juridisk kompetens”. Det säger Kristina Myhre, jurist på SEB, till Realtid och berättar vilka kvalifikationer som är meriterande när de anställer jurister.

Christoffer Geijer blir ny chef för Investor Relations och ersätter därmed Jonas Söderberg, som blir chef för region Norr inom division Företag & Privatkunder.

Storbanker utreder en gemensam nordisk infrastruktur för betalningar. Norden kan därmed bli första betalområde för transnationella transaktioner i världen. "Vi vill bygga en gemensam 'räls' som ska hantera alla nordiska valutor plus euro", säger Viveka Hirdman Ryrberg, kommunikationsdirektör på SEB, till Realtid.

SEB meddelar att de avser nominera EY som revisor på stämman våren 2019 istället för PwC som de anlitat de senaste 20 åren.

"Under året ökade aktivitetsnivån inom alla kundsegment och vi såg positiva konjunktursignaler i alla våra hemmamarknader. Vi står väl rustade för att fortsätta skapa kundvärde och vinsttillväxt", säger SEB:s vd och koncernchef Johan Torgeby.

Hälften av Sveriges kvinnor vill spara i hållbara fonder – medan en majoritet av männen ratar grönt sparande. "Vi ser en liknande trend i våra övriga konsumentundersökningar", säger Per Sandell, ansvarig för investeringsfonder på Miljömärkning Sverige.

Förändrade redovisningsprinciper, nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster kommer minska SEB:s eget kapital med 8,2 miljarder kronor och kapitalbasen med 4,3 miljarder kronor.

Sidor