Annons

Annons

Swedbank

Swedbank Robur och Nordic Cross har tecknat sammanlagt 4,4 miljoner aktier i Sivers IMA Holding för totalt 26,4 miljoner kronor i samband med en nyemission i bolaget.

Bolåneverksamheten är en guldkalv utan like för de svenska bankerna. Men det är en guldkalv som med sin frodiga tillväxt hotar att föra ut hela den svenska ekonomin på hal is, skriver krönikören Per Lindvall i en analys.

Under hösten 2017 gjorde Litauens centralbank en rutinkontroll av Swedbanks verksamhet i Litauen. Swedbank tilldelades en varning på grund av brister i att förebygga penningtvätt.

Storbanker utreder en gemensam nordisk infrastruktur för betalningar. Norden kan därmed bli första betalområde för transnationella transaktioner i världen. "Vi vill bygga en gemensam 'räls' som ska hantera alla nordiska valutor plus euro", säger Viveka Hirdman Ryrberg, kommunikationsdirektör på SEB, till Realtid.

Swedbanks valberedning föreslår att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter utökas från nio till tio personer genom nyval av Anna Mossberg, som haft flera ledande roller inom Teliakoncernen och som varit vd på internetleverantören Bahnhof. Till styrelseordförande föreslås Lars Idermark.

Swedbank lämnar en stark bokslutsrapport. Rörelseresultatet ökade med 3 procent under 2017 och landade på 24,6 miljarder kronor. ”För att ytterligare stärka vår konkurrenskraft och öka kundvärdet har vi beslutat att höja investeringstakten och satsa mer resurser på digitalisering och automatisering av våra vardagstjänster”, kommenterar Swedbanks vd Birgitte Bonnesen.

Swedbank har blivit rankad etta inom området Trade Finance i Prosperas undersökning för 2018. På ett år har Swedbank gått från femte till första plats i rankingen.

Hälften av Sveriges kvinnor vill spara i hållbara fonder – medan en majoritet av männen ratar grönt sparande. "Vi ser en liknande trend i våra övriga konsumentundersökningar", säger Per Sandell, ansvarig för investeringsfonder på Miljömärkning Sverige.

Sidor